Част от групата на Esteta Interiori:

Част от групата на Esteta Interiori:

Тест контрол

glab-logo

За да постигнем, цененото от Клиентите, високо ниво на нашите продукти, въведохме Система за управление на качеството, която постоянно подобряваме.
Стандартите на ISO 9001 са в основата на тази Система, която обогатяваме с много нови дейности.
За да гарантираме качеството, очаквано от нашите Клиенти, започваме да осигуряваме  неговото високо ниво още при доставчиците.
Тъй като добре познаваме изискванията на нашите Клиенти, създаваме отговорни процеси на производство във фабриките на доставчиците.

zginacze

За да постигнем, цененото от Клиентите, високо ниво на нашите продукти, въведохме Система за управление на качеството, която постоянно подобряваме.
Стандартите на ISO 9001 са в основата на тази Система, която обогатяваме с много нови дейности.
За да гарантираме качеството, очаквано от нашите Клиенти, започваме да осигуряваме неговото високо ниво още при доставчиците.
Тъй като добре познаваме изискванията на нашите Клиенти, създаваме отговорни процеси на производство във фабриките на доставчиците.
Всички материали и компоненти, използвани за производството на нашите мебели, се подлагат на внимателен контрол веднага след тяхното доставяне във фабриката.
Въпреки че работим само с най-добрите производители на кожи в Италия, създадохме професионална фирмена лаборатория, оборудвана с техника за изследвания, която допълнително потвърждава високото качество на кожите.
Всички изследвания се провеждат съгласно насоките на европейските промишлени стандарти. Едва след като съответното качество бъде потвърдено, материалите и компонентите преминават към по-нататъшния процес на производство.
Въпреки постоянното утвърждаване на стремежа към високо качество сред нашите служители, във всеки от нашите филиали работи екип за осигуряване на качеството, който следи за това продуктите да отговарят на техническата документация и изискванията за качество.
Целият процес се контолира от интегрирана информационна система, която архивира данните от всеки етап на производството, както и отговорностите на конкретните служители, извършващи отделните дейности.
Всички продукти, които излизат от нашите фабрики, се подлагат на последна проверка, при която се оценява наличността на всички компоненти, качеството на изработка, функционалността и гарантирана ли е безопасността при употреба.
Във връзка с големия мащаб на нашата дейност, за да осигурим перманентността на постигнатото високо ниво на качество, цялата Система за управление на качеството се базира на разработени процедури и инструкции.
Благодарение на допълнителната програмат за усъвършенстване, която се състои във включване на всички служители в развитието на нашата фирма, за високото ниво на качество допринася не само отделът за осигуряване на качеството, а идеите, опитът и страстта на нашия колектив от над 600 души.

Gala Collezione
Gala Collezione -
Gala Collezione - Decide about Your furniture apperance

Вие избирате как да изглежда дивана

Gala Collezione - Онлайн каталог

Онлайн каталог

© Gala Collezione 2017. Всички права запазени.

Design: Inspect ™ Brand & Web Design

Close